Debat over Wilders

Meer fatsoen, een beter onderwijs en minder islam.

Geert Wilders over zijn plannen in de verkiezingsuitzending van de NOS, 22 november.

Wat mij verrast heeft zijn de negen zetels voor Geert Wilders. En ik heb ook met verbazing gekeken naar de wat gelaten reacties van andere partijen daarop. Natuurlijk, na Fortuyn kun je zeggen, we zijn het wel gewend; maar het is toch opvallend dat een politicus zegt „Ik verdedig de Nederlandse Grondwet” [...] en tegelijkertijd een van de meest essentiële delen van die Grondwet – namelijk het recht op godsdienstvrijheid – onmiddellijk terugneemt en zegt „We hebben nu wel genoeg islam in Nederland, geen nieuwe moskeeën.” Je moet je even voorstellen wat dat betekent, een partij met negen zetels, die een heel essentieel deel van onze Grondwet [...] terugneemt, en het idee van gelijke behandeling eigenlijk ontkracht. Ik vind dat hier niet gelaten op gereageerd mag worden.

Publicist Paul Scheffer in tv-programma Nova, 23 november.

[...] Wat de winnaars van deze verkiezingen gemeen hebben [...]: ze vertegenwoordigen een repressief provinciaal gedachtengoed waarin weinig verwacht wordt van Europa of van buitenlanders in het algemeen en waarin vrijheid van denken maar al te gretig wordt opgeofferd aan de angst voor terrorisme. [...]

Columnist Ilja Leonard Pfeiffer in nrc.next, 24 november.

[...] In opiniepeilingen gaven ze niet aan dat ze op hem zouden stemmen, maar in het stemhokje kleurden ze toch zijn vakje in. De gordijnbonus wordt dat al genoemd. [...] Bij een grote groep burgers leeft nog steeds een fortuynistisch sentiment. Dat heeft een uitlaatklep gevonden bij Marijnissen en Wilders. Wilders is kritisch over Poolse werknemers in Nederland, bijvoorbeeld. In een groot deel van de bevolking leeft dat protectionisme ook sterk, terwijl je veel partijen daar niet over hoort. [...]

Publicist Bart Jan Spruyt (voorheen nummer twee op de lijst van Wilders) in nrc.next, 24 november.