De lezer schrijft over plooien in de krant

Birgit Donker, waarnemend hoofdredacteur Birgit DONKER,Plaatsvervangend Hoofdredakteur NRC Handelsblad. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==F/C== Rotterdam, 4 september 2006 Mentzel, Vincent

Vele jaren lees ik NRC Handelsblad maar de laatste tijd valt het mij op, dat er vrijwel elke dag valse plooien in het papier zijn geperst. Deze plooien zitten altijd op dezelfde plaats, ongeveer in het midden van het papier, net naast de vouw. Zij zijn erin geperst na het drukken, waardoor delen van woorden in de kolommen naast de middenvouw in die plooien terecht zijn gekomen en het lezen wordt bemoeilijkt. Mijns inziens heeft het te maken met de afstelling van de drukpersen. Is daar niets aan te doen?

H.W. Elshove

Baarland

De krant antwoordt

Het is goed te merken dat onze lezers niet alleen oog hebben voor de figuurlijke, maar ook voor de letterlijke plooien in de krant. Een technische vraag vraagt om een technisch antwoord. Plooien in de krant duiken inderdaad soms op. Dat is vervelend, want het maakt de krant lastig te lezen, tenzij die eerst wordt bewerkt met een strijkijzer. Op dit moment hebben met name de kranten uit onze Rotterdamse drukkerij last van plooien. Dat heeft te maken met de kwaliteit van het papier dat daar nu wordt gebruikt en met de afstelling van de machines. Het papier moet op, we hebben even niet anders. De drukkerij doet er alles aan het plooien tegen te gaan: de machines worden extra zorgvuldig afgesteld en onderhouden, maar het papier dat nu wordt gebruikt is „slecht in bedwang te houden”, aldus de productieleider.

Tijdens het drukken van de krant kan een aantal factoren plooien veroorzaken. Ten eerste het papier. Soms heeft het papier zelf plooien. Dat heeft te maken met de hoeveelheid vocht die zich nog in het papier bevindt. Ook slap gewikkeld papier, een fout die ontstaat tijdens de productie, is een oorzaak van plooien.

Papier wordt in grote hoeveelheden door de drukkerij aangekocht in zogeheten blokken. Een blok bevat enkele duizenden tonnen papier. Op basis van rapportages van de drukkerij wordt een beoordeling opgesteld van het ‘blok’ papier dat door de fabrikant is geleverd. Naar aanleiding van die ‘blokrapportage’ worden problemen als plooien met de leverancier besproken.

Ten tweede de drukpers. Tijdens het drukken van kranten zijn afstellingen van de machine verantwoordelijk voor het glad en ongestoord doorvoeren van de papierbaan door de pers. Verkeerde druk- en/of baanspanning kan plooien opleveren. Zorgvuldiger afstellen van de persen kan een slechte papierkwaliteit compenseren. Verder kunnen door vervuiling van onderdelen waarlangs de papierbaan wordt geleid, plooien in de krant ontstaan. Daar moet tijdens het drukken voortdurend op worden gelet. Ook kan slijtage van de zogeheten statische onderdelen waarlangs het papier wordt gevoerd, plooien veroorzaken. Door de drukkerij worden via een onderhoudsschema onze persen in ‘conditie’ gehouden.

De bemanning van de persen vervult een sleutelrol bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de controles tijdens de productie van de kranten. Klachten zoals deze over plooien worden door de productieleiding van de drukkerij geïnventariseerd en aan de ‘persbemanning’ voorgelegd. Zij moeten de verklaring geven waardoor de klacht is veroorzaakt en wat er wordt ondernomen om een oplossing te vinden.

Als blijkt dat een bepaalde klacht veel voorkomt, is dit aanleiding om met een aantal ‘specialisten’ tot een structurele oplossing te komen. De door de lezer geuite klacht is zo’n negatieve uitschieter uit de rapportage. Op dit moment is een groep specialisten bezig het gedrag van het papier door de machine (de baanspanning) te analyseren, omdat dit, naast de slechtere kwaliteit van het papier, als een van de belangrijke veroorzakers van de plooien wordt gezien.

Birgit Donker waarnemend hoofdredacteur