Caritas

Aan welk goed doel geeft iemand en waarom? Deze week Sabine Debouche (45), community relations manager van logistiek bedrijf UPS.

Sabine Debouche Foto Bart Dewaele Sabine Debouche van UPS BDW

„Liefdadigheid vormt een deel van de missie en van de waarden van UPS. Onze oprichter kwam uit een arm gezin, wellicht heeft het daarmee te maken. UPS kent al 52 jaar een liefdadigheidsfonds, dat voorheen uitsluitend op de Verenigde Staten en Canada gericht was. Zes jaar geleden zijn we ook in Europa begonnen. De essentie is dat werknemers van UPS werken als vrijwilligers in liefdadigheidsprojecten. Ze doen dat in eigen tijd, maar wij faciliteren het. In Nederland en andere landen hebben we comités die onder werktijd bespreken aan welke projecten we meewerken. Werknemers komen ook met hun eigen voorstellen. In Nederland werken we onder meer mee aan de voedselbanken. We halen het voedsel dat supermarkten doordraaien op en brengen het naar de voedselbanken. We werken ook mee aan programma’s om nieuwkomers in Nederland te leren fietsen.

„UPS doneert ook geld, in de foundation gaat wereldwijd jaarlijks rond de 40 miljoen euro om, maar het gaat vooral om het vrijwilligerswerk. En we schrijven nooit zomaar een cheque uit om daarna weer te verdwijnen. Als we deelnemen aan een project doen we dat actief en voor een lange tijd. Ik heb zelf computerlessen gegeven aan werklozen en geef nu taalles aan een Iraakse moeder en haar dochter van zes.

„De meeste managers van UPS doen vrijwilligerswerk. Juist wij moeten het goede voorbeeld geven. Van al onze werknemers doet nu ongeveer 8 procent aan vrijwilligerswerk. We streven naar 10 procent in een paar jaar. Voor ons bedrijf zelf heeft het ook voordelen. Het is goed voor het opbouwen van relaties tussen managers en werknemers. In het vrijwilligerssfeer werk je op voet van gelijkwaardigheid. Maar voor ons is het geen pr-verhaal, het gaat om het steun geven aan de gemeenschap. We tonen als bedrijf dat we om anderen geven.

„Misschien is het een idee om ook zoiets in uw bedrijf te beginnen?”

Lolke van der Heide