Bedrijfsleven kan juist verdienen op wijkniveau

Minister Winsemius (VROM) presenteerde onlangs het plan om woningcorporaties te verplichten te investeren in zwakke wijken. Echter, investeerders en het bedrijfsleven kunnen juist meer verdienen aan de wijk. Steeds meer nemen bewoners het heft in eigen handen in de wijk. Zo zet VanHarte wijkrestaurants op en gebruikt de eettafel als bindmiddel in de wijk door intensieve samenwerking met onder meer zorg, welzijn en werkgelegenheid.

De overheid kan het beste zo min mogelijk in de weg lopen en ruimte geven. De burger kan veel meer dan hijzelf denkt. Dat potentieel moet ingezet worden. Geef als overheid een duidelijk kader aan, handel daar consequent naar, handhaaf op afstand in plaats van dagelijks te betuttelen.

In bredere zin kunnen in een wijk professionals die in de wijk werken zoals locatiemanagers van woningbouwcorporaties, ROC`s en winkelfilialen met bewonersplatforms samen opereren. In de ene wijk wordt samengewerkt met de politie en het Leger des Heils in het centrum voor alcohol en drugs. In een andere wijk met sportprogramma`s.

Dit zal gewaardeerd worden door de werknemers van bedrijven in de wijk/stad, wat kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit. Financiering door investeerders van wijkinitiatieven kan een vruchtbare investering zijn. Woningbouwcorporaties zitten met vastgoed in de wijk en hebben hier belang bij. Leefbaarheid kan worden vertaald naar vastgoedwaarde.

    • Fred Beekers Vanharteresto.Nl Rotterdam