Advies aan CDA-leider: praat over snelle auto’s

De verkiezingscampagne van het CDA is, naar nu blijkt, sterk geleid door adviezen van het commerciële bureau Motivaction. Het bureau adviseerde het CDA zich in de campagne te richten op een nieuwe doelgroep: ‘de moderne burgerij’. Deze groep stemt van oudsher geen CDA. Volgens Motivaction moest het CDA een nieuwe groep aanboren om de verkiezingen te winnen.

De moderne burgerij is volgens Motivaction niet ideologisch ingesteld, materialistisch, cultureel behoudend en wat angstig over de boze buitenwereld. Op aanraden van Motivaction zette het CDA de campagne in op thema’s die deze groep belangrijk vindt, zoals coffeeshops in de buurt van scholen, maatschappelijke stages, seks op televisie, en respect. Ook verscheen premier Balkenende in het programma RTL Boulevard. Balkenende praatte daar over snelle auto’s, omdat uit onderzoek is gebleken dat de moderne burgerij van technische snufjes houdt.

Ook GroenLinks heeft zich door Motivaction laten adviseren. Die partij kreeg het advies de campagne af te stemmen op minder dogmatische, hoger opgeleide idealisten. Het was voor het eerst dat een onderzoeksbureau tijdens verkiezingen strategische adviezen over doelgroepen gaf.

De politicoloog Rinus van Schendelen bepleit in deze krant de vorming van een minderheidscoalitie. „In bijvoorbeeld Denemarken werkt dat al vijfentwintig jaar goed. Het is democratischer, want coalities moeten in een openbaar debat steun verwerven voor hun plannen.” Van Schendelen denkt in eerste instantie aan een rechts kabinet met CDA, VVD en PVV. En als dat mislukt, dan zou een links kabinet van PvdA, SP en GroenLinks gevormd kunnen worden.

Volgens hem bestaat de kiezerscultuur van 2002, het jaar van de opkomst van Pim Fortuyn, nog steeds. „De winnaars hebben opnieuw met elkaar gemeen dat ze nooit geregeerd hebben. De rebellen hebben opnieuw gewonnen.”

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 37