www.leestrommel.nl

De Leestrommel is een ‘eenvrouwsmissie’ van publiciste/Neerlandica Vilan de Loo. De Loo: ‘De naam verwijst naar de trommel met boeken die vroeger in Indië bij leesgierige mensen aan huis werd bezorgd.’

In De Loo’s online trommel zitten de ‘Indische Damesletteren’. Indische of Hollandse schrijfsters die ooit ‘beroemd, berucht of tenminste bekend’ waren. ‘Het damescompartiment van de Indische letterkunde’, zoals schrijver Rob Nieuwenhuys ze doopte.

Elke maand scant De Loo een oud boek in voor de trommel. Zoals de Reisbrieven van Aletta Jacobs, die gretig observeert op Sumatra: ‘De jonge meisjes van Kotô Agoëng vertikken het langer om uitgehuwelijkt te worden aan oude snoepers; zij geven den jongen, frisschen echtgenoot de voorkeur.’

Happy-end-romannetjes, maar ook realistische beschrijvingen van de ellende van 19de-eeuwse vrouwenlevens en politieke betogen. Alles ademt een vergeten wereld. Op de moedersite www.damescompartiment.nl zijn biografieën van de schrijfsters te vinden.