Teelt gen-aardappels mogelijk toegestaan

BRUSSEL. De Europese Commissie stelt de EU-landen voor de teelt van een genetisch aangepaste aardappel toe te staan. Een woordvoerster heeft dat gisteren bevestigd. De aardappel is ontworpen door het Duitse concern BASF en heet Amflora. Het zou het enige gengewas zijn dat echt in de Europese Unie geteeld wordt. Tot dusver gaf de EU alleen toestemming voor import en verwerking van genetisch aangepaste landbouwproducten, veelal maïs. Begin jaren negentig zijn wel enkele gewassen toegestaan, maar die zijn inmiddels uit de handel genomen. BASF wil de aardappel laten telen voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld om papier te maken. Voeding voor mensen of dieren is geen doel. Genetisch aangepaste gewassen zijn omstreden, omdat ze andere gewassen of dieren zouden kunnen aantasten. De milieubeweging vreest dat de gevolgen voor milieu en gezondheid dan niet te overzien zullen zijn. Nederland is gewoonlijk voorstander van genetisch aangepaste gewassen. Onder meer Oostenrijk en Italië zijn fervente tegenstanders.