Stellingen

Het belangrijkste wapenfeit van vier jaar debat over normen en waarden is dat de buschauffeur nu consequent gegroet wordt bij het verlaten van de bus.

Mark Fiers

Wageningen Universiteit

Het roofbouw blijven plegen op onze grondstoffenvoorraad lost op den duur alle milieuproblemen op.

G.P. Heeg

Rijksuniversiteit Groningen

Het sedert de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh door velen beleden adagium ‘zeg wat je denkt’ heeft de vrijheid van meningsuiting weinig goeds gebracht.

J. Mentink

Universiteit Leiden

Net zoals de prijs van een hamburger iets kan zeggen over het economisch niveau van een land, kan het percentage hamburgers uit de bio-industrie iets zeggen over hoe weinig belang in een land wordt gehecht aan dierenwelzijn.

Ellen Dreezens

Universiteit Maastricht

Eigen verantwoordelijkheid is het modieuze eufemisme voor het recht van de sterkste.

S. van Dijk

Universiteit Leiden

De kortzichtigheid van mensen die slechts op grond van visuele argumenten tegen windmolens zijn, maakt het moeilijk hun bezwaren serieus te nemen.

Dick Veldkamp

Technische Universiteit Delft