Lidstaten spreken energiebesparing af

BRUSSEL. In 2020 moet 20 procent minder energie worden gebruikt door de lidstaten van de Europese Unie. Over die doelstelling zijn de EU-ministers van Energie het gisteren eens geworden tijdens een bijeenkomst in Brussel. Om energie te besparen moeten apparaten energiezuiniger worden, gebouwen beter geïsoleerd worden en elektriciteitscentrales efficiënter gemaakt, zo stelde Europees commissaris Piebalgs (Energie) onlangs al. Hij heeft nu van de ministers de opdracht gekregen om met concrete voorstellen te komen. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbeterd en uitgebreid systeem van labels, waarop staat hoeveel stroom elektrische apparaten gebruiken. Ook worden mogelijk de normen aangescherpt voor apparatuur die `standby` staat.