Laat de inhoud weer de boventoon voeren

Het gaat de komende weken in het gebouw van de Eerste Kamer over inhoud, over onderwerpen waarover de geïnteresseerde luisteraar en kijker tijdens de verkiezingscampagne zeer summier door diezelfde politici zijn voorgelicht.

Met alle waardering voor het infotainment mag worden gehoopt dat bij volgende landelijke verkiezingen de publieke omroep meer ruimte zal maken voor radio en televisiedebatten die de luisteraar en kijker duidelijk maken waarover de lijsttrekkers en andere kandidaten het eens en oneens zijn.

Nu waren de sound bites en de campagne-incidenten de hoofdmoot van het nieuws. De dagelijkse peilingen werden verheven tot hoofdonderwerp in de nieuwsbulletins.

Ondertussen was alleen in de goede kranten te lezen op welke inhoudelijke punten de lijsttrekkers elkaar betwistten.

Als bij een volgende verkiezingscampagne de zendercoördinatoren van de publieke omroep nu eens minder gespitst waren op de kijkcijfers en meer rekening zouden houden met de plicht van de publieke omroep om de 12,3 miljoen kiesgerechtigden meer inhoudelijk te informeren tijdens de verkiezingscampagne, dan zal dat zeker bijdragen aan de geloofwaardigheid van het politieke bedrijf.

Het moet weer over de inhoud gaan en in meer dan anderhalve minuut.

Dat de lijsttrekkers bepalen welke onderwerpen niet en welke uitsluitend besproken mogen worden is uit den boze.

Zij moeten juist gedwongen worden tijdens verkiezingscampagnes in debatten verantwoording af te leggen.

De lijsttrekker die dat niet wil kan wegblijven. Een lege stoel geeft ook duidelijkheid.