Fusiemarkt weer open voor kleine verzekeraars

Zorgverzekeraars Menzis, Agis en Ohra fuseren niet.

Reden is dat het moeilijk samenwerken zou zijn tussen corporaties en het meer op winst gerichte Delta Lloyd.

De fusiemarkt voor kleine verzekeraars ligt weer open. Het afblazen van de fusie met Ohra en Agis betekent namelijk niet dat zorgverzekeraar Menzis niet wíl fuseren. Dat wil het bedrijf alleen niet met deze verzekeraars. Dat was de boodschap van de ledenraad van Menzis aan het bestuur, afgelopen dinsdag.

De samenwerking, die in juni dit jaar was aangekondigd, zou met vier miljoen verzekerden de tweede zorgverzekeraar hebben gevormd. Het fusieplan was het gevolg van het nieuwe zorgstelsel. Die veroorzaakte een prijzenslag en dwong verzekeraars tot schaalvergroting waarmee ze kosten willen besparen én scherper kunnen onderhandelen met zorgverleners.

De late afwijzing kwam als een verrassing, in ieder geval voor de beoogde fusiepartners. Delta Lloyd, moederbedrijf van Ohra, noemde de gang van zaken vanochtend ‘vreemd’. „Er moet iets fout gegaan zijn bij het managen van dit proces bij Menzis. De toestemming van de ledenraad had een formaliteit moeten zijn.”

Menzis ontkent dat. „De ledenraad is het hoogste orgaan, dat neemt de beslissing”, zegt een woordvoerder. Het overleg met de ledenraad is te laat op gang gekomen. Op hoofdlijnen was de raad geïnformeerd, de details waren pas bekend nadat op 31 oktober de overeenkomst rond was. „Menzis heeft altijd het voorbehoud gemaakt dat de leden moesten instemmen.”

Toch lijken de belangrijkste bezwaren van de raad niet gericht tegen de details. Johan ten Hoove van de ledenraad zei tegen het Dagblad van het Noorden dat het voornaamste probleem het beursgenoteerde en dus op winst gerichte Delta Lloyd was. Menzis en Agis zijn beide voormalige ziekenfondsen, met de structuur van een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. „Bij Menzis en Agis hebben de leden het voor het zeggen en wordt geen winst gemaakt.” De zeggenschap van leden en de bestemming van de winst waren niet goed geregeld, zegt Ten Hoove.

De fusieredenen wegen niet bij alle maatschappijen even zwaar. Agis, 1,5 miljoen verzekerden, verloor vorig jaar veel marktaandeel. Het voormalige ziekenfonds heeft weinig financiële reserves, dus moet het kosten besparen om de premie laag te houden.

Ohra is met 700.000 de kleinste van de drie, maar als onderdeel van een groot concern kapitaalkrachtiger. „Twee jaar geleden zagen we dat er een consolidatie plaatsvond, en besloten we partners te zoeken. Twee miljoen verzekerden is het minimumaantal dat nodig is.” Deze strategie is ongewijzigd, zegt de woordvoerder.

Menzis heeft twee miljoen leden. Volgens hoogleraar zorgverzekeringen Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit bestaat er dan ook geen noodzaak tot fuseren voor Menzis. „Fusie is ruzie. Dat leidt tot een jarenlange periode van in zichzelf gekeerd zijn.” Volgens Van de Ven moet Menzis zich juist concentreren op het opzetten van nieuwe zorgcentra.

Afgelopen maandag zei Menzis nog tientallen zorgcentra op te willen zetten. „Dat is de perfecte manier om je als verzekeraar met zorg bezig te houden”, zegt Van de Ven. „Nadenken over de manier waarop je de zorg organiseert.”

Van de Ven: „Een alliantie met huisartsen, of liever door ook af en toe specialisten in de centra uit te nodigen, is de weg voorwaarts. En van daaruit met ziekenhuizen onderhandelen. Dat principe kan je altijd later nog uitbreiden naar andere gebieden, met andere verzekeraars.”