Fuentes

Volgens Carlos Fuentes (CS 17 nov.) was Napoleon een Siciliaanse nobody, die de weg plaveide voor Diderots Jacques le fataliste en Sternes Tristram Shandy. Hieruit blijkt dat de verbeelding een machtig wapen is. Napoleon werd in 1769 geboren op Corsica, was op zijn 24ste brigadier-generaal, Denis Diderot schreef Jacques le fataliste et son maître tussen 1771 en 1778 en Laurence Sterne Tristram Shandy tussen 1759 en 1767. M.a.w. Diderot en Sterne beschreven, net als Kafka, ”de geschiedenis voordat die zich voltrok”. `Waterloo` verwijst dus niet naar een volgende romantraditie, zoals Funentes beweert.