EU krijgt kleine en snelle legers

Vanaf 1 januari neemt Nederland deel aan de eerste ‘battlegroups’ van de EU. Europa beschikt hiermee voor het eerst over permanente slagkracht om op VN-verzoek wereldwijd crises te bezweren. De militairen kunnen snel ter plekke zijn, maar of de politici ook snel handelen blijft, de vraag.

pagina 10