Desastreuze tegenstelling is de grote winnaar

Winnaar van de Kamerverkiezing is `de desastreuze tegenstelling` geworden. Twee partijen, met een linkse en een rechtse leider die vooral proteststemmen vergaarden, flankeren opeens de macht. En daartussen moet de huidige premier weer zijn plaats vinden. Wat een nare klus. Hij is de leider van de centrumregeringspartij die redelijk op peil is gebleven, gelukkig maar. We zullen niet zo gauw meer zeggen dat het CDA voordeel heeft gehad van de premierbonus. Vanuit de media was er weinig steun voor het CDA. De aandacht ging voortdurend andere kanten op. Balkenende heeft steeds moeilijk tot stand komende kabinetten moeten aanvoeren en de nieuwe formatie wordt extra zwaar. Met burgemeester Leers van Maastricht spreek ik de hoop uit dat Balkenende zich een vader des vaderlands zal tonen. Stabiel in het midden verdient hij onze steun.