`Democratie in Nederland perfect`

Den Haag, 24 nov. Nederland voldoet bijna geheel aan de condities voor een perfectie democratie. Dit blijkt uit de `Index van democratie`, opgesteld door het Amerikaanse weekblad The Economist, die deze week verscheen. Alleen IJsland en Zweden scoren beter. In de categorieën `vrijheden voor burgers` en `politieke cultuur` scoort Nederland tien uit tien. Op de overige drie onderwerpen die de Economist onderzocht, te weten: vrije verkiezingen, functionerende regering en politieke participatie, scoorde Nederland respectievelijk 9,58; 9,29 en 9,44. Noord-Korea scoort van de 165 onderzochte landen het slechtst.