Boeren aan de macht

Grote verwarring. Volgens de verkiezingsuitslag is het land zo goed als onbestuurbaar geworden. Noch de zittende coalitie noch de oppositie is erin geslaagd een meerderheid te veroveren. Er is zelfs geen enkele meerderheidscoalitie van twee partijen mogelijk. Hoe moet het verder?

Nog groter is de verwarring over de duiding van de uitslag. Specialisten zeggen dat de kiezer een dubbel signaal heeft afgegeven. Enerzijds is het CDA de grootste partij gebleven, anderzijds is de SP de grootste winnaar. Heeft de regering nou gewonnen of de oppositie? Moeten we nu blij zijn met deze uitslag of niet?

Het antwoord is dat het resultaat zo eenduidig is als het maar kan zijn en dat het een ramp is voor Nederland. Deze uitslag gaat niet over (a-)sociaal beleid, niet over hypotheekrenteaftrek, niet over AOW en niet over inkomens. Als dat wel zo zijn, had niet zowel de SP gewonnen als Geert Wilders, terwijl eveneens het CDA en de ChristenUnie goed scoren.

Wat de winnaars van deze verkiezingen gemeen hebben, is iets anders: ze vertegenwoordigen een repressief provinciaal gedachtegoed waarin weinig verwacht wordt van Europa of van buitenlanders in het algemeen en waarin vrijheid van denken maar al te gretig wordt opgeofferd aan de angst voor terrorisme.

Het zijn partijen die spreken over normen en waarden, waarmee ze bedoelen dat mensen die anders zijn dan zij geen nette mensen zijn. Het zijn partijen die spreken over verantwoordelijkheden, waarmee ze bedoelen dat burgers de plicht hebben zich te voegen naar hun stramien van angst en kleingeestigheid. Het zijn partijen die spreken over veiligheid, waarmee ze bedoelen dat immigranten misdadigers zijn. Het zijn conservatieven die hebben gewonnen, hoe divers ze wellicht ook denken over sociaal-economische vraagstukken. De grote verliezer is het vrije, progressieve gedachtegoed. De verliezer is de mens die de vrijheid heeft bevochten van zelfbeschikking over cultuur, religie, abortus, euthanasie, homohuwelijk en de wijze waarop hij zijn leven wil inrichten. De verliezer is de Randstad. De boeren hebben de macht.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier

    • Ilja Leonard Pfeijffer