Wachten is werken

Fred van Hengst is brandweerman. Foto Roger Dohmen Nederland, Rotterdam, 13-07-2004. Fred van Hengst. FOTO, COPYRIGHT EN RECHTEN ROGER DOHMEN FOTOGRAFIE Pasteurstraat 330 2522 RW Den Haag tel 070 3077199 mobiel 06 54910604 sema 06 58239555 fax 070 3077198 rdohmen@xs4all.nl http://www.rogerdohmen.nl FOTO, COPYRIGHT EN RECHTEN ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NVF: HTTP://WWW.FOTOGRAFENFEDERATIE.NL Dohmen, Roger

Rotterdam, 23 nov. - Brandweerlieden in Rotterdam hoeven niet langer 54 uur per week te werken. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar het korps deel van uitmaakt, moet een nieuw dienstrooster maken. Dat rooster moet de Europese richtlijn voor arbeidstijden volgen, en uitgaan van een werkweek van maximaal 48 uur.

Met die uitspraak heeft het kantongerecht in Rotterdam de Ondernemingsraad van de Rotterdamse brandweer in het gelijk gesteld. Brandweerman Fred van Hengst voert, met vakbond AbvaKabo FNV, al sinds 2003 een juridische strijd voor toepassing van de Europese richtlijn. „Een leuke hobby”, waar hij veel tijd insteekt.

U bent een gelukkig man?

„Deels. Het is natuurlijk een prachtige overwinning, die hopelijk navolging krijgt bij andere brandweerkorpsen in het land. Als brandweermannen meer moeten werken dan 48 uur, moeten die uren worden gecompenseerd.”

Maar...

„We zijn nog niet klaar. We wachten nog op een andere uitspraak. Onze werkgever wil mensen die maximaal 48 uur gaan werken, korten op hun salaris. Dat is een soort straf omdat ze weigeren de opt out-regeling te tekenen, waarbij werknemers verklaren bereid te zijn om meer uren te werken dan toegestaan. Maar uit eerdere arresten blijkt dat niet-tekenen geen nadelige gevolgen mag hebben. Zo riant is dat salaris toch al niet: gemiddeld 1.700 euro netto per maand.”

Inzet van de strijd is de vraag of wachttijd gelijk is aan arbeidstijd. Ofwel: is een slapende brandweerman aan het werk?

„Aanwezigheid in de kazerne is werk. Zie de afgelopen dagen: brand in het Erasmus Medisch Centrum en in een trein. Maar ook als je voor niets uitrukt en twintig minuten buiten bent, ben je helemaal wakker. Thuis slapen is iets heel anders.”

Hoe vaak heeft een brandweerman zo’n 24-uursdienst?

„Over een periode van drie weken komt dat zeven keer voor.”

Uw werkgever, gesteund door het kabinet, zegt dat volledig betalen van 24-uursdiensten, ook in de zorg, onbetaalbaar is. Hoeveel extra personeel is er nodig?

Rotterdam heeft nu 250 brandweerlieden, daar moeten er zestig bij. Die kosten in totaal drie miljoen euro per jaar. Dat moeten ze over hebben voor fatsoenlijke werktijden voor ons en de veiligheid van de burgers.”

Lees het vonnis van de Rotterdamse kantonrechter op www.bac-brandweer.nl