Vraag en antwoord

In Brussel begon gisteren de vergadering van Europese bisschoppen. Waar houden ze zich mee bezig?

Onder leiding van bisschop Ad van Luyn van Rotterdam zijn sinds gisteren in Brussel de 21 afgevaardigden bijeen van Comece , Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis. Dat is de raad van bisschoppenconferenties in de Europese Unie. Op de agenda staan onder meer integratie, energiepolitiek en het vijftigjarig jubileum van de EU, volgend jaar.

Comece, opgericht in 1980, heeft als opdracht de politiek van de EU te analyseren en de katholieken daarover te informeren. Bovendien moet Comece, zoals ze het zelf omschrijft, „op basis van de kerkelijke sociale leerstellingen het nadenken [onder de gelovigen] over de uitdagingen van een verenigd Europa bevorderen”.

In maart 2005 sprak Comece zich uit vóór de Europese Grondwet, ook al verwees die tot haar teleurstelling niet naar god of de christelijke historie van Europa. Ze riep christenen op de Grondwet te steunen. Volgens Comece was de tekst een grote stap vooruit voor de Europese samenwerking, werd de rol van religie erkend en zorgde het voor een officiële dialoog tussen de EU en de kerken.

Maar Comece heeft niet alleen lof voor de Europese Unie. Zo haalde monseigneur Noël Treanor, haar secretaris generaal, in juni van dit jaar hard uit naar het Europees Parlement toen dat met krappe meerderheid besloot geld beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar stamcellen van embryo’s. „Veel mensen hebben bedenkingen tegen onderzoek dat menselijk leven tot instrument maakt en als grondstof gebruikt”, verklaarde Treanor, „en dat is niet alleen een katholieke opvatting.”

Op de laatste vergadering van Comece, in maart, was het hoofdthema het versterken van de dialoog tussen de religies. De bisschoppen kozen dit onderwerp naar aanleiding van de spotprenten van de profeet Mohammed in de Deense krant Jyllands-Posten. De cartoons hadden volgens hen een „ongelukkige en onrustzaaiende” uitwerking op de verhouding met de islamitische wereld.

Guido de vries