Subsidies voor Zuid- en Noord-Nederland

ROTTERDAM. Groningen, Friesland, Brabant en Limburg kunnen rekenen op Europese subsidies uit het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Dat blijkt uit een lijst die de Europese Commissie heeft opgesteld van regio`s en gebieden, die voor deze gelden in aanmerking komen. Het gaat hierbij om armere regio`s, om ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid en om bereikbaarheid.