Speciale commissie ‘Irak’ zal overleggen met CTIVD

De vanochtend ingestelde commissie-Van den Berg, die onderzoek doet naar mogelijk wangedrag van Nederlandse militaire in Irak en de wijze waarop Defensie daar vervolgens mee is omgegaan, neemt contact op met de Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), mocht deze laatste besluiten zelf een onderzoek naar deze zaak in te stellen. Dat heeft minister Kamp (Defensie, VVD) vanochtend gezegd bij de installatie van de speciale onderzoekscommissie.

Kamp wilde niet op voorhand verklaren dat er voor de CTIVD (die belast is met het toezicht op de rechtmatigheid van het optreden van geheime diensten als de militaire inlichtingendienst MIVD en de AIVD), ook een wettelijke taak ligt ten aanzien van het optreden van de MIVD’ers in Irak – waar zij in 2003 gevangenen op onterechte wijze zouden hebben verhoord. Het optreden van de MIVD-medewerkers zou, zo stelt Defensie, vallen onder de ‘rules of engagement’ van de militaire operatie in Irak en dus buiten de rechtskracht vallen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (op grond waarvan de CTIVD opereert). De voorzitter van dit orgaan, Irene Michiels van Kessenich, liet gisteren in deze krant weten deze opvatting niet te delen.

Minister Kamp herhaalde vandaag in de zaak van de MIVD’ers „niets te verbergen” te hebben. Dat hij eind vorige week de indruk wekte niet goed te weten wat er met de MIVD’ers aan de hand geweest was, hing naar zijn zeggen samen met het feit dat de Volkskrant, die als eerste met de berichten over wangedrag kwam, pas in de nacht voor publicatie Defensie om een reactie vroeg, zodat het lastig was om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. De commissie Van den Berg, verklaarde haar voorzitter, zal zo spoedig mogelijk rapport uitbrengen.