Snoerloos opladen van laptop

Natuurkundigen van het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten hebben – op papier – een systeem gevonden om laptops, mp3-spelers en mobiele telefoons op te laden zonder dat er snoeren en stopcontacten aan te pas komen. Zij baseren zich op resonantie. Dat fenomeen is bekend van geluidsgolven die bij bepaalde frequenties glazen of snaren in trilling kunnen zetten. En die zo energie overdragen aan de glazen of snaren.

Het nu op een computer nagebootste systeem gebruikt resonanties van elektromagnetische golven in een koperen antenne. De crux is dat die antenne zo is gevormd dat de resonantie langdurig blijft bestaan. Dat de resonantie-energie, anders gezegd, niet snel weglekt naar de omgeving. Maar als een tweede koperen antenne, gevoelig voor dezelfde resonantie, binnen een straal van drie tot vijf meter wordt gebracht, wordt de resonantie en daarmee de energie wel overdragen. Die tweede antenne hoeft dan alleen nog maar gekoppeld te worden aan mobiel, laptop of mp3-speler.

Het werd al eens bedacht en getoetst in de negentiende eeuw door de beroemde natuurkundige Nikola Tesla. Hij zette toen een 29 meter hoge antenne op de Wardenclyffe Tower in New York – zonder succes. Maar hoewel mensen geen last zouden hebben van de elektromagnetische straling, blijft de vraag of ze die wel in hun huiskamer of kantoor willen hebben.