Microsoft buigt voor Brussel

De Amerikaanse softwaregigant Microsoft heeft op tijd de inlichtingen aan de Europese Commissie verstrekt waar zij om had gevraagd. Dat heeft de Commissie vandaag verklaard.

Brussel zal nu bekijken of Microsoft daarmee heeft voldaan aan de eis om codes te overhandigen zodat ook concurrenten als Sun, Novell en IBM kunnen communiceren met netwerkcomputers met Microsoft-software. Die eis was opgelegd nadat de EU Microsoft in 2004 had veroordeeld wegens misbruik van zijn monopoliepositie. Het concern moest toen essentiële, maar geheime gegevens alsnog openbaar maken. Microsoft weigerde aldoor.

In juli van dit jaar beboette Brussel Microsoft nog voor 289,5 miljoen euro wegens het niet verstrekken van „volledige en accurate” gegevens. Maar nu kan de technische handleiding die Microsoft heeft verstrekt alsnog door derden ook worden gelezen. Tot nog toe schermde Microsoft zijn monopoliepositie op de softwaremarkt af.

De Commissie had in 2004 Microsoft om die reden schuldig bevonden aan misbruik van zijn monopoliepositie. Zij dreigde vorige week met nieuwe boetes indien Microsoft niet op de proppen kwam met de aanvullende inlichtingen.

Microsoft vocht de sanctie van de Commissie tevergeefs aan bij de rechter. (AP)