Meer steun Brussel voor innovatie

ROTTERDAM. De Europese Commissie wil meer geld uittrekken voor Europese onderzoeks- en innovatieprojecten. Commissaris Neelie Kroes (Mededinging) zei gisteren dat de Commissie nieuwe regels voor vernieuwende en jonge bedrijven heeft gemaakt, die niet strijdig zijn met de Europese regels voor staatssteun. Kroes zei met deze nieuwe subsidievorm te willen stimuleren dat ideeën eerder worden omgezet in producten voor de markt. Met de nieuwe regeling verlegt de Commissie de koers uit het verleden waarbij slecht lopende industrietakken zoals mijnbouw of landbouw werden gesubsidieerd.