Hernia-patiënt kan het best zelf kiezen

rotterdam, 23 nov. Mensen met een hernia (een uitstralende lage rugpijn) die zich laten opereren zijn twee jaar later net zo goed af als mensen die voor fysiotherapie en oefeningen kiezen. Met een operatie zijn de pijnklachten vaak wel eerder over. Mensen met veel klachten, of patiënten die economisch `afhankelijk` zijn van een goedfunctionerende rug zullen eerder voor een operatie kiezen. Hoogopgeleide ouderen die de pijn nog redelijk dragelijk vinden, hebben daarentegen de neiging om af te wachten. Een hernia gaat op den duur vaak `vanzelf` over, geholpen door oefening, beweging en fysiotherapie. Het onderzoekresultaat is de uitkomst van twee samenhangende, grote, goed opgezette, maar omstreden Amerikaanse onderzoeken die gisteren in de Journal of the American Medical Association zijn gepubliceerd. Het onderzoek zou aanvankelijk één grote gerandomiseerde studie zijn. Daarbij krijgen de deelnemers door het lot een behandeling toegewezen. In dit geval zou één groep worden geopereerd, de andere niet. Maar veel mensen zagen na de loting af van de opgelegde behandeling. Zij lieten zich toch opereren, of zagen daar juist van af. Zo ontstond een tweede, observationeel onderzoek. Daarin werd duidelijk welke motieven mensen hebben voor een behandeloptie. En dat het niet zo gek is om patiënten zelf te laten kiezen.