Bagagecheck zinvol

Het artikel van de heer Schöyer (nrc.next, 9 november) waarin hij betoogt dat de strengere EU-eisen over handbagage niets zullen uithalen, geeft een misleidend beeld.

Op 10 augustus jl. is de Britse geheime dienst erin geslaagd om een aanslag met een bom - gemaakt met vloeibare explosieven - te voorkomen. De handleiding voor het maken van een dergelijke bom kan gemakkelijk via internet worden achterhaald en de vloeistoffen die werden gebruikt kunnen eenvoudig worden verkregen. Het gevaar van herhaling is dus levensgroot. Bij het maken van een dergelijke bom is echter zeker meer dan 100 ml vloeistof nodig. De maatregelen die nu in de EU van kracht zijn geworden beogen herhaling van dat incident te voorkomen.

Dat wil niet zeggen dat er geen vloeistoffen beschikbaar zijn die in hoeveelheden kleiner dan 100 ml al een serieuze explosie kunnen veroorzaken maar dergelijke stoffen zijn niet gemakkelijk te krijgen en gebruik ervan vereist expertise. De kans dat ze worden gebruikt is dus aanmerkelijk kleiner. Zo is het ook niet zo dat met keramische messen of met afgeslagen wijnflessen die zich aan boord van vliegtuigen bevinden geen ernstig letsel kan worden toegebracht. Echter, de gesloten en versterkte deur van de cockpit, een maatregel waartoe al eerder is besloten, voorkomt dat met dergelijke wapens een heel vliegtuig kan worden overgenomen.

De genomen maatregelen vormen dus een balans tussen maximale bescherming van de burgerluchtvaart tegen eenvoudig te vervaardigen bommen, en operationele eisen. Ze zijn niet ontwikkeld door incompetente ambtenaren van de Europese Commissie, maar in samenspraak met technische experts van de lidstaten op het gebied van beveiliging. De nieuwe veiligheidsmaatregelen zullen door veel luchtreizigers zeker niet worden verwelkomd, maar veiligheid gaat voor. Inmiddels gaan de technische ontwikkelingen door en het valt te hopen dat er binnenkort apparatuur op de markt komt die het mogelijk maakt om ook vloeistoffen te scannen waardoor deze maatregelen weer kunnen worden versoepeld.

Brieven en opiniestukken graag sturen naar mailadres opinext@nrc.nl, onder vermelding van naam en woonplaats.