Arbeid moet in EU even flexibel worden als in Nederland

BRUSSEL. De Europese Unie moet met meer flexibele arbeidscontracten gaan werken. ”Dit is van het grootste belang om de negatieve gevolgen van vergrijzing en globalisering tegen te gaan”, aldus Europees Commissaris Spidla (Sociale Zaken) gisteren bij de presentatie van een discussiestuk hierover. Als positief voorbeeld wordt in de nota van Spidla de situatie in Nederland genoemd. Nu hebben gemiddeld zes op de tien EU-werknemers een vast contract voor onbepaalde tijd. In Nederland geldt dit slechts voor vier op de tien werknemers. Tegenover de grotere flexibiliteit die van werknemers wordt gevraagd, moet ook meer zekerheid staan, meent de Europese Commissie. Over hoe dat gestalte moet krijgen, wil het dagelijks bestuur de komende maanden de discussie aangaan met lidstaten. In zijn nota erkent Spidla dat regelgeving vooral een kwestie is van de afzonderlijke lidstaten. Maar waar sprake is van grensoverschrijdende activiteiten, moeten gelijke regels gelden.