Ajax

Foto Karel Zwaneveld Jeroen de Mans als Ajax in Ajax van Sofokles door het Noord Nederlands Toneel FOTO: Karel Zwaneveld Zwaneveld, Karel

Het Noord Nederlands Toneel brengt Ajax met echte Nederlandse veteranen. De Griekse tragedie gaat over de beledigde held Ajax die uit gekrenkte trots zijn medestrijders wil vermoorden. In een vlaag van waanzin doodt hij echter een kudde schapen. Is hij toch schuldig? In deze versie lijdt Ajax aan PTSS, het post-traumatisch stress-syndroom. De echte veteranen vormen het koor. Archiefbeelden van Bosnië, deels uit de privécollecties van de deelnemers, begeleiden de handeling.

Tournee t/m 23 dec. Inl 050-3113399 of www. nnt .nl.