Onderwijs op ROC`sis onder de maat

Mijn zoon bezoekt een ROC waaraan wordt gerefereerd in het artikel `ROC scholier klaagt over onderwijs` (NRC Handelsblad, 18 november.

Hij volgt een opleiding op niveau 4 en zit in zijn derde jaar. Nog anderhalf jaar en dan had hij normaliter zijn diploma gehad. Helaas is dit niet het geval. Hij zakte voor een blok en kreeg een herkansing.

Ook hiervoor zakte hij onlangs en dat betekent dat hij of van school af moet, of een opleiding moet vervolgen op niveau 2. Hij heeft voor het laatste gekozen.

Toen mijn zoon zakte voor het eerste blok, vroeg hij de docent wat hij moest doen om te slagen voor de herkansing. Hij kreeg daarop als antwoord dat hij regisseur was van zijn eigen opleiding en dat hij zelf moest uitzoeken hoe te slagen. Trouwens, voor het blok waarvoor hij zakte, blijken geen objectieve maatstaven te bestaan op grond waarvan iemand wel/ niet slaagt.

Mijn zoon heeft welgeteld zes uur les in de week, waarvan vaak ook nog een gedeelte uitvalt. De overige uren wordt hij geacht om zelfstandig zijn werk af te ronden. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is om in zes uur per week een beroep te leren en waarom hij moet betalen voor een voltijdse opleiding. Hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat jongelui geacht worden om het maar uit te zoeken, juist in een periode waarin structuur voor hen zo belangrijk is? Mijn zoon gaat nu stage lopen bij het leger omdat hij daar de structuur hoopt te krijgen die hij zo mist op school.

Als mijn zoon klaar is met de opleiding op niveau 2, moet hij alsnog een diploma op niveau 3 of 4 gaan halen, anders moet hij zijn studiefinanciering terugbetalen. Dus dat komt er ook nog eens bij Al met al wordt zijn studieweg hiermee verlengd met drie tot vier jaar.

Daarnaast hebben wij onderzocht of hij wellicht zijn havo-diploma via het volwassen onderwijs kan halen. Dat scheelt in ieder geval weer een paar jaar. Vervolgens kan hij dan een hbo-opleiding starten. Het is mogelijk om dit te doen, maar dan stopt zijn studiefinanciering (die bestaat niet voor de havo) en moet hij de studiefinanciering terugbetalen die hij nu heeft gekregen voor het mbo. Het wordt voor mij steeds lastiger het te begrijpen.

Maar ik ben zeker van plan om samen met mijn zoon weer bij de school aan te bellen en in gesprek te gaan met de schoolleiding zodat mijn zoon alsnog een herkansing kan krijgen en zodoende zijn opleiding op niveau 4 kan afronden.

    • Marjon Hofland