Manifest: meer geld literatuur

Geen Nederlandse kinderkamer mag nog zonder boekenplank blijven, geen meesterwerk uit de wereldliteratuur mag onvertaald blijven.

Dat schrijven diverse organisaties uit het boekenvak in een zogenoemd Letterenmanifest, De uitkijkpost van de literatuur, dat vandaag is aangeboden aan de Raad voor Cultuur. De organisaties, waaronder de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, de Koninklijke Bibliotheek en de de Nederlandse uitgeversbond, vragen de politiek 1 miljoen euro extra in de letteren te investeren, een toename van 40 procent.

In het manifest pleiten ze onder andere voor beter onderwijs en meer mogelijkheden voor auteursbeurzen. Ook moet er meer aandacht komen voor de actuele vraag naar vertalers bijvoorbeeld in het Chinees, Hindi, Turks en Arabisch. Uitgevers klagen al enige tijd over een tekort aan goede vertalers voor die taalgebieden.

De organisaties reppen in hun manifest ook van een ‘Deltaplan Literatuur’ voor het onderwijs. Dat zou de jeugd meer en beter aan het lezen moeten krijgen. „Geen crèche, geen peuterspeelzaal, geen school, geen bibliotheek en geen boekhandel zonder een goede kinderboekencollectie.”

Ook moeten we meer investeren in de kwaliteit van toekomstige onderwijzers en leraren, aldus de club. „Zo dienen leesbevordering en jeugdliteratuur een verplicht onderdeel van het Pabo-curriculum te worden.”

De boekenorganisaties constateren in het manifest met teleurstelling dat de belangstelling van de politiek voor boeken en literatuur ondermaats is. „Sporters die een bijzondere prestatie leveren worden door de premier persoonlijk gebeld en in rap tempo geridderd, maar schrijvers die een grote prijs in de wacht slepen kunnen zelden op zo’n behandeling rekenen. Het is hoog tijd dat de politieke klasse de angst elitair te zijn van zich afschudt”.