Manager Hermens huurt advocaten in

DEN HAAG, 22 nov. Atletenmanager Jos Hermens heeft de sportadvocaten Paul Scholten en Emile Vrijman in de arm genomen naar aanleiding van de strafklacht die de Duitse atletiekbond DLV tegen hem heeft ingediend bij de Duitse justitie. Volgens de DLV heeft Hermens de geneesmiddelenwet overtreden. De Nederlander ontkent. Vrijman en Scholten hebben de DLV schriftelijk om opheldering gevraagd. De advocaten overwegen namens Hermens een klacht wegens smaad in te dienen.