Fraude met nota`s in de zorg neemt toe

Rotterdam. Het aantal keren dat met zorgnota`s is gefraudeerd, is vorig jaar met bijna eenderde gestegen, naar 1.086 opgespoorde fraudegevallen. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, is in 2005 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor, naar 8,5 miljoen euro. Het gaat daarbij om fraude van zowel verzekerden als hulpverleners.