Files op het spoor

Twee treinongelukken vlak achter elkaar is niet alleen toeval. Ze zullen te maken hebben met drukte waar het spoor niet meer op is berekend. Machinisten moeten steeds vaker wachten of voortsukkelen en rekening houden met afwijkingen van de dienstregeling. Langzame treinen rijden in elkaars baanvak, waarschuwingssystemen ontbreken vaak. Tel daar nog natte bladeren bij op of sneeuw op de rails, knikken in het spoor door de hitte of gebroken bovenleidingen door bevriezing of wind, en zo ontstaan er behalve op de weg ook op het spoor files door het hele land. In het ergste geval komen er ongelukken van.

De gevolgen van de vele spoorincidenten zijn voor geoefende treinpassagiers routine. Foute of tegenstrijdige mededelingen op de stations. Treinen die op het laatste moment op andere perrons arriveren waardoor hele hordes zich over trappen en passages moeten spoeden. Naar een trein worden verwezen waarover even later wordt gemeld dat hij defect is.

Iemand die slecht ter been is, kan niet meer in de spits reizen. De meeste passagiers zijn gehard tegen de kleine dagelijkse ellende, omdat ze het alternatief van de file op de weg nog erger vinden.

Het is heuglijk nieuws dat het aantal passagiers groeit. Volgens de cijfers van de NS groeide het treinverkeer vorig jaar met 4,5 procent en dit jaar met 7 à 8 procent. In de spits scheelt elke passagier in de trein vaak één hele auto in de file op de weg. Ook de meerderheid die met de auto naar het werk gaat, heeft daar baat bij. Helaas hield het kabinet in zijn laatste raming vorig jaar slechts rekening met 1 procent groei per jaar op het spoor. Door dit gebrek aan ambitie loopt het verkeer ook op het spoor vast. Dat is slecht voor de economie, want mensen moeten op tijd op hun werk kunnen komen.

In een dichtbevolkt land is de trein een onmisbaar transportmiddel dat ruimte en in de drukke economische centra vaak ook tijd bespaart. De uitbreiding van de capaciteit die door de NS wordt gevraagd is hard nodig. De nieuwe dienstregeling die over twee weken wordt ingevoerd, kan geen einde maken aan de congestie als er ook niet meer sporen en uitwijkmogelijkheden bijkomen.

Ook het onderhoud moet beter. Prorail heeft eindelijk het achterstallige onderhoud aangepakt, maar volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat is de kwaliteit van het werk vaak onvoldoende. De knikken in de rails die bij hitte ontstaan, zijn helemaal niet nodig en ook de bovenleidingen zijn te zwak

Het spoor is een monopolie van de overheid, dus de overheid moet door investeringen de congestie verhelpen. Als basisvoorziening voor jongeren, ouderen en werknemers in de spits is de trein onmisbaar. Het is aardig als treinen 160 kilometer per uur kunnen gaan rijden, zoals de Tweede Kamer onlangs nog voorstelde, maar daar gaat het niet om. Het is belangrijker dat hij op tijd rijdt en dat er geen ongelukken gebeuren. De overheid is nu te zuinig om dat te kunnen garanderen.