Correcties & aanvullingen

Gehoorbeschadiging

In het artikel Pas uit je dak bij honderd decibel (20 november, pagina 6) staat dat de Arbodienst geluidsregels heeft opgesteld. Bedoeld wordt dat de overheid in de Arbowet geluidsregels heeft opgenomen. Verder wordt de indruk gewekt dat de online oorcheck nieuw is. De oorcheck bestaat al; er komen nieuwe varianten.