stelling

Ik weet ook nog niet op wie ik ga stemmen.

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669

Het stemmen per sms kost 25 cent, je ontvangt per stem een bericht met de tussenstand.

Kijk voor de uitslag op nrc.nl/next

Op de stelling ‘Het Amerikaanse leger moet zich binnen drie maanden uit Irak terugtrekken’ van vrijdag reageerden 1829 mensen. 62 procent was het eens met de stelling, ruim 33 procent oneens, 4 procent stemde neutraal.