`SP is gevaarlijk`

”De SP is levensgevaarlijk voor de Nederlandse economie.” Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeverskoepel VNO-NCW, zegt dat er duizenden banen zullen verdwijnen als de SP in de regering komt. Wientjes verwoordt zijn angst in een videogesprek op de website van zijn vereniging. De lasten van het bedrijfsleven worden met 4,5 miljard euro verhoogd, zegt Wientjes, als de SP haar programma uit mag voeren.

Zo wil de Socialistische Partij verlaging van de winstbelasting weer terugdraaien, het hoogste tarief van de inkomstenbelastingen verhogen van 52 naar 55 procent en de fiscaal vriendelijke behandeling van expats grotendeels afschaffen. Dat geld gaat vervolgens naar de laagst betaalden.

Onbegrijpelijk, vindt de werkgeversvertegenwoordiger het, dat andere partijen SP-leider Marijnissen daar niet harder op aanspreken. ”Zijn achterban is afhankelijk van het bedrijfsleven. Als Marijnissen het echt goed voor heeft met zijn achterban, hoe kan hij dan voorstellen doen die tot gevolg hebben dat duizenden arbeidsplaatsen zullen verdwijnen?” De SP schermt met de studie van het CPB waaruit blijkt dat het SP-beleid leidt tot een economische groei van jaarlijks 2 procent. De verschillen met de effecten van andere programma`s zouden ”marginaal” zijn.