Soedan meldt doorbraak over kwestie-Darfur

Khartoum, 21 nov. De Soedanese regering heeft zich gisteren in beginsel positief uitgesproken over een akkoord met de Verenigde Naties over een gemengde vredesmacht van VN en Afrikaanse Unie die een eind moet maken aan het geweld in de westelijke regio Darfur. In een eerste reactie op het akkoord dat donderdag in Addis Abeba door VN-secretaris-generaal Kofi Annan werd bekendgemaakt, sprak het Soedanese kabinet van een diplomatieke doorbraak. Maar het voegde eraan toe dat er nog ernstige meningsverschillen bestaan over de samenstelling en het commando van de vredesmacht, die 20.000 man zou moeten tellen. Soedan heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen een VN-vredesmacht, en het lijkt zich op te maken voor een campagne om het VN-aandeel in de nieuwe macht zo klein mogelijk te houden.