Openhartige memoires

In Man in the Shadows (Weidenfeld & Nicolson, € 34,99) blikt Efraim Halevy terug op zijn loopbaan als topman van de Mossad. ‘De voormalige chef van de Israëlische geheime dienst spreekt in zijn boek openhartig over zijn relatie met de Israëlische premiers onder wie hij gewerkt heeft. Voor Rabin heeft hij de grootste bewondering, voor Simon Peres de minste. Die twee hadden, ondanks hun politieke geestverwantschap, ook niet veel met elkaar op. De socialist Ehud Barak verspeelde tijdens zijn premierschap zijn in het leger opgebouwde krediet door iedereen in zijn politieke omgeving te wantrouwen. Ook Ariel Sharon, wiens persoonlijke moed hij wel kan waarderen, krijgt als premier een onvoldoende. Onder Sharon werden de inlichtingendiensten gepolitiseerd. Van oudsher bestaande normen van ambtelijke neutraliteit en betrouwbaarheid, legden het steeds vaker af tegen de politieke belangen van het dienstdoende kabinet.

Netanyahu scoort hoog op grond van zijn grote vakkennis. Maar Shamir is volgens Halevy onbetwist de belangrijkste Israëlische premier van de laatste vijfentwintig jaar geweest’, schrijft Harry van Wijnen.