Milton Friedman

De rubriek Economie voor jou staat deze week stil bij het overlijden van de Amerikaanse econoom Milton Friedman (1912- 2006), die één van de belangrijkste economen van de twintigste eeuw mag worden genoemd.

Economie voor jou:www.nrc.nl/evj