Chimpansee valt op oudere vrouw

Hoe ouder vrouwelijke chimpansees worden, des te aantrekkelijker worden ze voor de mannetjes. Dit blijkt uit langdurig onderzoek, door onder meer de bekende Harvard-primatoloog Richard Wrangham, van de chimpanseegemeenschap in het Kibale Nationale Park in Oeganda. Het onderzoek is gepubliceerd in het vaktijdschrift Current Biology.

Al eerder waren er wel aanwijzingen voor deze voorkeur voor oudere vrouwtjes, maar vaak werd gedacht dat het hier ging om een afkeer van al te jonge vrouwtjes. In het nieuwe onderzoek blijkt het echt te gaan om een duidelijke en significante voorkeur van chimpanseemannetjes voor oudere vrouwen. Een chimpvrouw van vijftig blijkt zelfs twee keer zo aantrekkelijk als een jonge chimpvrouw van vijftien.

Dat is opmerkelijk, omdat de chimpansee het meest naaste evolutionaire familielid is van de mens, waarvan de meeste mannen (ook wetenschappelijk bewezen) een voorkeur hebben voor jongere vrouwen. De aantrekkingskracht van oudere vrouwtjes bij chimpansees kan volgens biologen liggen in hun relatief hoge status, het feit dat ze vruchtbaar blijven (chimpansees kennen geen menopause), en hun ervaring met moederschap, waardoor meer nakomelingen overleven. Ook kan een rol spelen dat oudere vrouwen kennelijk een genetische aanleg hebben voor ouder worden en dus aan hun kinderen ‘krachtige’ genen kunnen meegeven.

Chimpanseevaders investeren verder niet in hun kinderen, er is geen paarvorming. De voorkeur van de menselijke man voor jongere vrouwen is waarschijnlijk te verklaren uit de langdurige paarband die mensenmannen en mensenvrouwen doorgaans aangaan. In alle culturen geldt: hoe jonger de vrouw, hoe langer die band kan duren. Verder is de kans bij jongere vrouwen het kleinst dat ze al kinderen van andere mannen hebben en bovendien loopt de vruchtbaarheid bij mensenvrouwen vroeg terug.