Bio-ethanolfabriek naar Groningen

Groningen, 21 nov. Alcoholproducent Nedalco uit Bergen op Zoom wil een bio-ethanolfabriek bouwen in Groningen. Daar zou op jaarbasis 200 miljoen liter ethanol geproduceerd moeten worden uit suikerbieten. De bouw vergt een investering van 150 miljoen euro. De fabriek moet werk bieden aan 40 mensen en levert indirect nog eens 460 arbeidsplaatsen op. De plannen zouden vanmiddag nader worden toegelicht. Het concern koos voor Groningen om de aanwezigheid van suikerfabrieken van Suiker Unie en CSM en 25.000 hectare akkerbouwgrond waar suikerbieten worden verbouwd. Nedalco en Suiker Unie zijn beide dochterondernemingen van Royal Cosun. Nedalco produceert nu jaarlijks 180 miljoen liter ethanol.