Akkoord over `nationale verklaring`

Den Haag. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Zalm (Financiën, VVD) om voortaan een `nationale verklaring` af te geven voor de manier waarop Europees subsidiegeld door Nederland wordt besteed. Door ondertekening van deze verklaring staat de minister van Financiën voortaan garant voor een juiste besteding van het geld.