Verzet Amsterdam tegen besluit Zalm

Rotterdam, 20 nov. Amsterdam tekent beroep aan tegen het besluit van minister Zalm (Financiën) het Amsterdamse veto over verkoop van Schiphol te vernietigen. Pagina 10