Midden in de roos

Ik kan moeilijk beweren dat politiek me niet interesseert. Dat doet die wel, en op alle vragen van www.kieskompas.nl heb ik een helder en onderbouwd antwoord proberen te geven.

Stelling 1: Nederland moet immigranten van buiten de EU selectiever toelaten. Mooi gevonden, immigranten van buiten de EU. Zullen ze daarmee Amerikanen, Canadezen en Australiërs bedoelen? Ik wist niet dat die zo graag naar Nederland wilden komen. Buiten de EU betekent: buiten het woongebied van blanke mensen. Niet-blanke migranten dus, zeg maar kleurlingen. Immigranten van buiten de EU is wat omslachtig, maar wel zo vriendelijk en zo volkomen niet-racistisch. Maar de stelling is feitelijk: houd Nederland blank.

Wat zeg je daarop, als je zelf niet-blank bent? Zijn kleurlingen automatisch solidair met elkaar, neem ik het automatisch op voor mede-niet-blanken? Nee, dat zou een racistische gedachtengang zijn. Maar Nederland voor de blanken is al een racistische gedachtengang.

Ooit had een racistische partij in Engeland een poster met daarop de slogan: Keep Britain White. Aan de schrijver V.S. Naipaul werd gevraagd wat hij ervan vond, waarop hij zei dat er een komma ontbrak. Het moest zijn: Keep Britain, White.

Als je erover nadenkt kom je al niet eens door de eerste stelling, maar dan moet je nog kiezen tussen ‘neutraal’ en ‘geen mening’. Ik peins me rot over het verschil. Wat betekent in dit verband neutraal? Dat het me niets kan schelen? Ja, zullen we dat maar doen?

Stelling 2: kinderen van afgewezen asielzoekers hebben geen recht op onderwijs. In beginsel vind ik dat iedereen recht heeft op onderwijs, maar weet u wat de kwestie is: onderwijs vindt in Nederland plaats in scholen, en daar krijgen die kindjes vriendjes, en als die asielkindjes eruit moeten, gaan die vriendjes protesteren, dat maakt alles flink gecompliceerder. Privéonderwijs zou een uitkomst zijn, geef die asielkindjes in aangepaste, geïsoleerde ruimtes, aangepast onderwijs: onderwijs in hun eigen taal en cultuur, waardoor ze straks in het herkomstland geen achterstand hebben. Dat is misschien erg duur, want weet u hoeveel talen en culturen er zijn? Waar haal je de leerkrachten en het onderwijsmateriaal vandaan?

Je kunt ook kiezen voor onderwijs in een internationale taal als het Engels. Mijn kinderen zitten ook op internationale scholen, zonder Engels kom je nergens tegenwoordig, met Engels kom je overal. Maar dan ben je die asielkindjes wel een beetje aan het trainen om maar rond te blijven zwerven over de wereld en voor je het weet staan ze weer voor onze deur. Wat zal ik doen, weer neutraal dan maar? Het is een beetje laf, dat weet ik, en ik weet ook dat de mensen die asielkindjes geen recht willen geven op onderwijs, niet per se willen dat de asielkindjes dom blijven, maar dat ze geen Nederlandse kameraadjes krijgen die op de televisie huilen, omdat hun maatje wordt meegenomen door de politie en minister Verdonk weer iets heeft uit te leggen.

Stelling 3: er moet een strenger uitzettingsbeleid voor afgewezen asielzoekers komen. Dat is een makkelijke: wie is afgewezen moet eruit. Maar wacht eens: wat bedoelen ze met strenger? Met strengheid moet je uitkijken, zoals de Nederlandse soldaten in Irak ook dachten dat ze alleen maar een beetje streng aan het ondervragen waren, toen ze de gevangenen aldoor natspoten. Wat is een strenger uitzettingsbeleid, geboeid en de mond dichtgeplakt met tape? Want dat doen die afgewezen asielzoekers: ze brullen en bijten en dan wil geen enkele vliegmaatschappij hen meenemen.

Jaren geleden bedacht een ontwerper een muilkorf voor asielzoekers, als voor die Hannibal uit Silence of the Lambs. De toenmalige PvdA-staatssecretaris voor vreemdelingen Aad Kosto had het even overwogen, maar koos toch voor tape, waarop een man geen adem meer kon halen en in coma raakte en een ernstige hersenbeschadiging opliep en op grond daarvan in Nederland mocht blijven, levenslang in een verpleegtehuis. Als je dus iets te streng bent, moet je hen straks allemaal levenslang onderbrengen in onze luxe verpleegtehuizen, en wie moet dat betalen? Als de stelling was ‘streng maar voorzichtig’ had ik het meteen geweten, nu kies ik voor neutraal.

De stellingen over onderwijs, gratis schoolboeken: natuurlijk, schattig, maar kinderen hebben straks geen schoolboeken meer maar een usb-stick in de binnenzak. Neutraal.

Islamitisch onderwijs is slecht voor de integratie, wat ik daarvan vind? Ik ben voor openbaar en seculier onderwijs voor iedereen, ook christelijk onderwijs vind ik ontoelaatbaar, en dan alleen maar tegen islamitisch onderwijs zijn? Oneerlijk, dus neutraal.

Mensen die meer verdienen moeten hogere premies ziektekosten betalen. Hmm, krijgen ze dan ook een luxer bed, de betere medicijnen en een privékamer? Ik weet dat ze in Suriname vroeger verschillende rangen hadden in het ziekenhuis, de hoogste rang was op de hoogste etage met het mooiste uitzicht. Maar toen mijn vader een keer opgenomen werd, merkte ik tot mijn schrik dat hij niet daar lag, met dat mooie uitzicht. Dat is diep traumatisch geweest voor mij als kind. Neutraal, wegens kindertrauma.

Weet u wat, ik kies gewoon op alles voor neutraal. Ook tegenover de meeste politieke leiders sta ik neutraal, waarom zou je niet neutraal staan tegenover querulanten als Wilders en Pastors?

Alleen bij Rita Verdonk koos ik voor zeer onbetrouwbaar. Naast betrouwbaarheid moest je ook iets vinden van haar bekwaamheid en ik vind haar wel zeer bekwaam. Wat ze doet, het op stang jagen van moslims en minderheden in het algemeen, doet ze namelijk uiterst bekwaam. Slechte mensen kunnen toch ook bekwaam zijn in hun slechtheid?

Uitkomst van kieskompas: exact in het midden, als een Van Barneveld midden in de roos. Ach wat, laat maar ook, ik stem weer GroenLinks, gewoontedier als ik ben.

ramdas@nrc.nl