Kamer stelt debat over Irak uit tot na verkiezingen

De Tweede Kamer heeft vanochtend besloten om niet meer voor de verkiezingen van woensdag te debatteren over mogelijke mishandeling van Iraakse gevangenen door Nederlandse militairen in Zuid-Irak.

In een ingelaste procedurevergadering van de Tweede Kamer bleek vanochtend geen meerderheid te bestaan voor het voorstel van D66 om vandaag nog minister Kamp (Defensie, VVD) naar de Kamer te roepen. Een voorstel van PvdA en SP om dat donderdag, de dag na de verkiezingen, te doen, kreeg evenmin steun. De Kamerleden zullen nu eerst schriftelijke vragen stellen en pas volgende week maandag beslissen wat de verdere procedure zal zijn. CDA-Kamerlid Ormel betichtte de partijen die op spoedige behandeling van de zaak aandrongen ervan „onze militairen in Afghanistan een dolk in de rug te steken”.

Hoewel dit weekeinde zowel minister Kamp als de hoogste militair, generaal D. Berlijn, contact zocht met de media om zich te beklagen over berichten dat er sprake zou zijn geweest van ‘mishandeling’ of ‘marteling’, gaven zij nauwelijks nieuwe bijzonderheden over wat er in 2003 in de provincie Al-Muthanna is gebeurd. De Volkskrant berichtte afgelopen vrijdag dat officieren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst zich daar schuldig hadden gemaakt aan hardhandig verhoor van gevangenen in strijd met de voorschriften.

Kamp vertelde in een uitzending van ‘Nederland kiest’ dat de commandant van de Nederlandse troepen in Irak op 25 oktober 2003 mondeling melding had gemaakt van ‘mogelijke onzorgvuldige behandeling’ van gevangenen. Op 27 oktober meldde de commandant dezelfde feiten schriftelijk. Op 31 oktober werd Kamp zelf schriftelijk geïnformeerd door toenmalig chef-defensiestaf Luuk Kroon. Hij meldde Kamp dat de marechaussee de zaak zou onderzoeken.

Kamp zei niet te weten waar het voorval zich zou hebben afgespeeld, en ook niet hoe lang de gevangenen zijn vastgehouden. Berlijn bevestigde dat de ondervragers leden van de militaire inlichtingendienst MIVD waren, en zei dat bij ‘gooien’ met water naar de gevangenen geen brand- of tuinslang is gebruikt. Kamp meldde in zijn weblog te zijn verrast door een mededeling van het Openbaar Ministerie op vrijdagavond dat het na bestudering van het marechausseerapport besloten had niet tot strafvervolging over te gaan.

Kamp blijkt in 2003 de Kamer ook niet vertrouwelijk te hebben ingelicht over het incident – zoals gebruikelijk is bij incidenten die het werk van geheime diensten als de AIVD of de MIVD betreffen.

gesprekken:pagina 3