Internet Voorkeur

Internetstemmen. Tijdens de komende verkiezingen wordt voor Nederlandse kiezers in het buitenland een experiment gehouden met stemmen via internet. Doel van het experiment is om het stemgemak te vergroten en te kijken of deze wijze van stemmen in de toekomst moet worden uitgebreid. Kiezers in het buitenland kunnen nu ook nog stemmen via een brief, bij volmacht of met een kiezerspas. De circa 21.500 belangstellenden registreerden zich eerst via www.internetstembureau.nl, waarna ze vanaf afgelopen zaterdagmorgen tot en met woensdagavond 21.00 uur in de gelegenheid zijn te stemmen. Het is een uitgebreider versie van het eerste experiment met internetstemmen in 2004. Deze stemvorm kent een aantal veiligheidsvoorzieningen. Zo moeten deelnemers een code intoetsen die ze per post ontvingen. Ze zien vervolgens een ‘slotje’, als bewijs dat de verbinding beveiligd is. De computers zijn bovendien „op meerdere manieren beveiligd tegen inbreuken van buitenaf”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken op de website. Kan met internetstemmen niettemin worden geknoeid? „Ja”, geeft het ministerie op de site toe, „aan het stemmen via internet zijn, net als aan andere vormen van stemmen, risico’s verbonden.”

Zie: www.kiezenuithetbuitenland.nl