Gek van peilingen

„Gillend gek” worden politici volgens GroenLinks-leider Femke Halsema van de dagelijkse peilingen. Verlies en winst kunnen elkaar letterlijk per dag afwisselen, met alle publicitaire gevolgen van dien. Uit de peilingen van de afgelopen dagen blijkt dat de SP van Jan Marijnissen weer iets wegzakt, maar nog steeds op meer dan een verdubbeling kan rekenen ten opzichte van nu. De PvdA krabbelt iets uit het dal, met gemiddeld een zetel per dag. Het CDA staat stabiel op of rond het huidige zeteltal van 44. Zelfs de VVD klimt bij Maurice de Hond (peil.nl) iets op, maar bij Interview/NSS dalen de liberalen nog gestaag.

Het beeld van de andere partijen is diffuus. GroenLinks staat sinds dit weekend bij Interview/NSS ineens op een zetel winst en zou op negen uitkomen, maar bij De Hond staat de partij nog op zes zetels. De ChristenUnie schommelt tussen vijf en zeven zetels, nog altijd op winst. D66 staat onverminderd op 2 zetels, net als de SGP. De Partij voor de Dieren staat op één zetel, net als EénNL van Marco Pastors. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders schommelt tussen de vier en vijf.

Woensdag mogen zo’n 12,3 miljoen mensen stemmen, van wie er 715.000 voor de eerste keer, meldt het CBS vandaag. Een groot deel van de kiezers heeft nog geen definitieve keuze gemaakt, blijkt uit onderzoek. Dat maakt de uitslag verre van duidelijk. Of zoals Femke Halsema het vanmorgen op de radio zei: „It ain't over till the fat lady sings...” (EK)