correcties & aanvullingen

Beurzenconcurrentie

Het commentaar Markt breekt monopolie (17 november, pagina 18) stelt dat er onvrede bij banken bestaat over het feit dat de beurzen hun transactiekosten voor zowel professionele als kleine beleggers verhoogden. Bedoeld is dat er onvrede bestaat bij de banken omdat zij vinden dat de beurzen hun transactiekosten niet voldoende en niet snel genoeg verlaagden.

Verloskunde

In het artikel Verloskundige is integer genoeg (15 november, pagina 19) staat dat er discussie is over de vraag of het veranderen van een stuitligging door uitwendige versie door verloskundigen en gynaecologen toegepast zou moeten worden. Daar had moeten staan: door verloskundigen of gynaecologen toepast zou moeten worden. De vraag is niet óf de versie moet worden toegepast maar door wíé.