Als ik je tegen mijn borst voel trillen beef ik juichend mee met mijn geliefkoosde verlengstuk – gehate verslaving als iemand jou wil bereiken maar mij beroert.