Schaf het vragenuurtje in de Tweede Kamer juist niet af

Nieuwe ideeën smoorden in Haagse zandbak, aldus de jongste generatie politici, `hemelbestormers` (NRC Handelsblad, 8 november).

Als eerste idee had het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer moeten sneuvelen. Arrogantie van onwetende betweters. Het vragenuurtje is nu juist de enige gelegenheid waarbij de kiezers kunnen kijken en luisteren naar een groot aantal Kamerleden, met elkaar en de ministers in discussie over actuele onderwerpen. Veel Kamerleden brengen daar weinig van terecht. Moet het dan dus maar worden afgeschaft? Nee, de Kamerleden moeten leren debatteren.Een paar vuistregels.1) Je betoogje van maximaal drie minuten niet voorlezen. Alleen de vragen mogen op papier staan. Als je dat niet kunt moet je je mond houden. 2) Begin met de vragen, dan pas de toelichting. Dan weten de luisteraars tenminste waar het over gaat. En je komt niet in tijdnood - desnoods sneuvelt er wat toelichting als je te wijdlopig bent. 3) Sta erop dat de minister geen lange betogen houdt maar antwoord op de vraag geeft. Als dat na het twee keer stellen van de vragen nog niet lukt moet de Kamer solidair zijn en de vragen door anderen laten herhalen. 4) Kijk eens op de BBC hoe het er in Engeland aan toegaat, heel leerzaam.5) Koop een boekje, of liever, volg een cursus over debatteren.