ROC-scholier klaagt over onderwijs

Scholieren van Regionale Opleidingen Centra (ROC) overal in het land, komen in opstand tegen lesuitval en de kwaliteit van de opleiding. Zij keren zich tegen het zogeheten competentiegerichte leren.

Deze vorm van leren houdt in dat studenten vooral zelf vorm moeten geven aan hun lesprogramma, en dat dat minder centraal door de school wordt opgelegd. Scholieren vinden dat ze daardoor te veel aan hun lot overgelaten worden. Het competentiegericht leren wordt in 2008 op alle mbo’s verplicht.

Begin november protesteerden tientallen studenten van het Friesland College in Heerenveen tegen gebrek aan roosters. Kort daarop schreven honderd leerlingen op het ROC Midden Nederland in Utrecht een brief naar de minister over de slechte kwaliteit van de opleiding Informatica. Twee scholieren op het ROC Flevoland in Almere eisten van de Informatie Beheer Groep (IBG) hun lesgeld terug, en op ROC A12 (Ede) klaagt een moeder over gebrek aan begeleiding van leerlingen.

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs zegt dat het aantal klachten over mbo-opleidingen „flink” toeneemt. „Er is te weinig begeleiding en les. De studenten moeten het maar zelf uitzoeken”, zegt een woordvoerder.

In de zomer was het Sociaal en Cultureel Planbureau al kritisch over de effectiviteit van het competentiegericht leren. Scholieren zijn vaak niet gemotiveerd om er discipline voor op te brengen.

„Het competentiegericht onderwijs is de dood in de pot voor tienduizenden jongeren”, zegt Hans de Boer, de voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Jaarlijks verlaten duizenden jongeren het beroepsonderwijs zonder diploma. De Boer ziet een link met de invoering van het competentiegerichte leren.

De mbo-raad zegt dat het „niet de bedoeling is van competentiegericht leren dat studenten het maar zelf moeten uitzoeken”, zegt voorzitter Margo Vliegenthart. „Aan de andere kant werkt de docent die met een krijtje voor het bord vertelt hoe de wereld in elkaar zit, ook niet meer voor deze jongeren.” De raad bekijkt hoe het onderwijs te verbeteren.

    • Anja Vink
    • Japke-d. Bouma